Momentálne ďalšia havarijná situácia na Bytese. Dnes 05.02.2017 sú už od rána obyvatelia sídliska na Nám. Mieru (Kapustnice) bez tepla a teplej vody. 

Údajne v dôsledku veľkých strát vody došlo k výpadku kúrenia a dodávky teplej vody do domácností. Obyvatelia tak už niekoľko hodín čakajú ako sa sitúacia vyrieši. Bytes sa snaží spojazdniť kotolňu č. 6 z ktorej by mala byť zabezpečená náhradná dodávka.

Bez tepla a teplej vody sú aj iné časti sídliska.

12:46 Na ulici Novosady sa stále nekúri a netečie teplá voda.

13:25 Problém je aj v iných častiach sídliska a niektoré časti sú stále bez tepla alebo teplej vody.

21:00 Podľa spoločnosti Bytes došlo k poruche v tepelnom systéme na teplovode. Podľa informácií z Bytesu by už mala byť porucha odstránená a ešte dnes večer by malo v každej domácnosti opäť nabehnúť kúrenie a teplá voda.

V prípade nových informácií budeme článok priebežne aktualizovať.