Oddnes sa do škôl mohli vrátiť deti v materských školách a prvý stupeň základných škôl. Druhý stupeň základných škôl sa naďalej učí dištančne.

Mesto Detva dnes otvorilo všetky základné a materské školy. „Naplnenosť v štyroch základných školách, ktoré má mesto Detva vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, je zhruba na úrovni 75 percent,“ povedal vedúci oddelenia školstva a sociálnych vecí Ľubomír Straka.

Materské školy sú otvorené pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, rodičov, ktorí nemôžu pracovať home office a pre predškolákov.

Od 8. februára zároveň fungujú aj školské kluby. Jedálne sú otvorené pre materské školy a pre žiakov základných, ktoré sa učia prezenčne. Pre iných môžu vydávať jedlo len cez výdajné okienko.

Školáci, ktorí navštevujú prvý stupeň základných škôl nepotrebujú na cestu do školy negatívny test na Covid-19. Otestovaný ale musí byť aspoň jeden ich zákonný zástupca, s ktorým žijú v domácnosti a musia priniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

text: ms

Ilustračné foto: Pixabay