Čakáreň na železničnej zastávke v Detve je už niekoľko mesiacov zatvorená. Mesto Detva od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) požaduje nielen jej otvorenie, ale aj obnovenie predaja cestovných lístkov a úpravu predstaničného prístrešku.

Práve to bol dôvod rokovania predstaviteľov mesta so zástupcami ŽSR, ktoré sa v piatok 16. apríla konalo v priestoroch Mestského úradu Detva. Predmetom rokovania bolo okrem výstavby chodníka na železničnú zastávku v Detve a úpravy železničného priecestia s cieľom zvýšenia jeho bezpečnosti, najmä sprevádzkovanie čakárne železničnej zastávky.

„V stanovisku mesta sme zástupcom ŽSR vyjadrili ochotu spolupodieľať sa na upratovaní priestorov, a taktiež na lepšej ochrane majetku a bezpečnosti osôb prostredníctvom zvýšenej kontroly zo strany Mestskej polície v Detve,“ povedal po stretnutí primátor mesta Ján Šufliarský.

Za ŽSR sa rokovania zúčastnili námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Milan Kubíček a riaditeľ Oblastného riaditeľstva Zvolen Marián Izakovič. Ministerstvo dopravy zastupoval poradca štátneho tajomníka Daniel Gelien.

Existujúci prístrešok je v prípade nepriaznivého počasia nedostačujúci pre čakajúcich cestujúcich a podľa primátora by bolo vhodné upraviť ho tak, aby poskytoval ochranu pred nepriaznivým počasím aj väčšiemu počtu ľudí.

Výsledkom rokovania mesta Detva so ŽSR je dohoda na otvorení priestorov čakárne. Okrem toho Železnice Slovenskej republiky zároveň prisľúbili, že budú rokovať so Železničnou spoločnosťou Slovenska a hľadať aj riešenie na obnovenie predaja cestovných lístkov.

„Ak sa nám všetko podarí zrealizovať podľa predbežnej dohody, od 1. júna tohto roku by mohla čakáreň na železničnej zastávke opäť slúžiť cestujúcej verejnosti,“ doplnil primátor.

Text: ms