Život detí mentálne či telesne postihnutých je oveľa zložitejší ako život tých zdravých. Majú vlastný svet, bojujú v ňom o to, aby sa zaradili do spoločnosti najlepšie ako sa len dá. Samé to však nedokážu. Je na nás, je našou povinnosťou pomáhať im na neľahkej ceste. Darí sa to vďaka rodičom i ľuďom, ktorí s klientami pracujú v špeciálnych zariadeniach, akým je aj DSS Detva, a – keďže financií na podporu handicapovaných detí je v štátnom rozpočte stále málo, aj vďaka sponzorom a ľuďom ochotným pomôcť prácou, či finančne.

V Domove sociálnych služieb v Detve organizujeme pre deti rôzne aktivity, aby ich svet nebol čiernobiely, aby si zdokonaľovali zručnosti, učili sa novým veciam, aj spoznávali život mimo zariadenia. Často to nie je jednoduché i finančne, aj preto oslovujeme tých, ktorí môžu pomôcť a sme za pomoc vďační, radosť detí zo zážitkov za to stojí. Každého so srdcom, kto vie prispieť k našej snahe urobiť pre deti čo najviac, odmenia úsmevy a radosť deti – a možno aj toto poďakovanie. Pri DSS Detva pracuje Občianske združenie MAGIKOS, jeho cieľom je pomáhať handicapovaným deťom čo najlepšie zapojiť sa do života, podporovať ich v samostatnosti, v tom, aby si v živote dokázali poradiť. K tomu prispieva všetko nové, čo zažijú, nové programy, pomôcky, ale aj výlety, kde spoznávajú „veľký“ svet. S prosbou o finančnú podporu sa združenie obrátilo na Mesto Detva a stretlo sa s ústretovosťou. Vďaka nej mohli deti zažiť neopakovateľný deň.

Koncom školského roka dostali deti z DSS možnosť navštíviť Bojnice. Pre mnohé z nich to bol prvý zážitok zo zoologickej záhrady či čarovného historického Bojnického zámku. Z výletu sa deti, aj rodičia, ktorí niektoré z detí sprevádzali, vrátili nadšení. Vozíčkari sa mohli potešiť zvieratkami v zoologickej záhrade – na tie exotické doteraz spomínajú, niektoré vraj boli srandovné, iné zas poriadne „čudá“, ktoré doteraz mohli vidieť len v knihách na obrázkoch. Zážitkom pre ne bol napríklad i vlk, síce žije v našich lesoch, no deti ho poznajú iba ak z Červenej čiapočky. Mobilnejšie deti sa dostali aj na prehliadku Bojnického zámku, to bola veľká vec, hovoria. Zážitky vzrušujúce i tajomné. Najviac ich zaujala Hra na minulosť, spomínajú poniektorí. Táto hra je určená práve pre malých zvedavcov. Pomocou starých zabudnutých kufríkov odhaľovali minulosť, spoznávali históriu a súťažili, komu sa to najlepšie a najrýchlejšie podarí. Radosť mali z malých odmien, tie boli „cieľovými prémiami“. Dodnes si šuškajú, že videli aj tajomné hrobky v podzemí, vraj tam možno bývajú strašidlá… Takéto výlety sú finančne náročné. Nemôžu si ich dovoliť všetci rodičia, no pre deti je to jedinečná šanca obohatiť život zážitkami, aj poznaním. Každá pomoc, ktorá handicapovaným deťom spestrí ich svet, je veľkým prínosom a radosť detí odmenou pre všetkých darcov.

1 2

Mgr. Jaroslava Badániová