Rímskokatolícky farský úrad v Detve oznamuje, že pri dodržaní všetkých nariadených hygienických predpisov (rúško, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy) budú vo farnosti Detva nedeľné Bohoslužby nasledovne: v sobotu s platnosťou za nedeľu:farský kostol: sv. omša o 17.30 hod. pre seniorov a sv. omša o 19.00 hod. v Karmeli: sv. omša o 18.30 hod.

V nedeľu budú sv. omše nasledovne: farský kostol: sv. omša o 7.45 hod., sv. omša o 10.30 hod. pre seniorov a sv. omša o 17.30 hod. V nedeľu bude sv. omša aj v areáloch farskej záhrady a ihrísk o 9.00 hod. a v Karmeli budú dve sv. omše o 7.45 hod. a o 10.00 hod.

Prosíme vás o vzájomnú toleranciu a rešpektovanie nariadení vydaných hlavným hygienikom SR. Po naplnení vyznačených miest vo vnútorných priestoroch kostola či kaplnky zaujmite miesto vonku, okolo kostola a tiež na nádvorí kláštora. Aj tu rešpektujte dvojmetrové rozostupy, rovnako aj pri účasti na sv. omši v exteriéri v nedeľu o 9.00 hod., ktorá bude slúžená v areáli farskej záhrady a ihrísk. Uvedené informácie sú zverejnené aj na webovej stránke farského úradu Detva www.detva.fara.sk.

Text: ms