Školy a školské zariadenia otvorili v pondelok 5. septembra školský rok 2016/2017. Svoju niekoľkoročnú školskú dochádzku v tento deň začalo aj 167 detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka v štyroch základných školách v Detve.

Prvákom venoval primátor mesta Ján Šufliarský blahoprajné riadky, ktoré našli v ilustrovaných knižkách: „Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získate vedomosti, naučíte sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Želám Vám veľa šťastia a úspechov v prvom roku povinnej školskej dochádzky, ale aj v nasledujúcich, aby ste po deviatich rokoch mohli smelo povedať: „V škole bolo krásne.“

Primátor mesta Detva zároveň praje úspešný rok 2016/2017 všetkým žiakom a študentom a veľa profesionálnych úspechov a elánu každému pedagogickému i nepedagogickému zamestnancovi materských, základných a dvoch stredných škôl v Detve.

Základná škola J. J. Thurzu v Detve dostala od mesta s novým školským rokom aj nové multifunkčné ihrisko vedľa budovy školy na ulici A. Bernoláka, ktoré od tohto akademického roka môže aj naplno využívať. Cena diela bola 65 981,38 € a mesto Detva na jeho realizáciu získalo dotáciu z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR vo výške 40 000 €. Za toto patrí Úradu vlády SR poďakovanie.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Eva Kuráková