Tento zvyk sa už po mnoho rokov z generácie na generáciu predáva prevažne na Podpoľaní, Malohonte a Horehroní. Betlehemské obchôdzky, alebo inak nazývané betlehemské hry sa zachovali prevažne v katolíckom prostredí a najmä v obciach s katolíckym vierovyznaním. Hlavným účelom tohto zvyku, je hranou formou zvestovať narodenie Ježiša Krista. Najväčšou odmenou pre betlehemcov bol úsmev na tvárach domácich, ale aj prípadná malá finančná odmena. Tradične sa do Betlehemčeka okrem peniažkov zvykla dať aj domáca klobáska .

Ústrednými postavami sú anjel – kresťan, valasi a Kubo. Valasi zvestujú, že sa narodil Ježiš Kristus. Betlehemci začínajú obchádzať príbytky hneď  po štedrej večeri a chodia až do večera do 26.12. Betlehemci si po sviatkoch zarobené peniaze rozdelili . Určitú časť zo svojich darov venujú na kostol. Betlehemské hry sú aj v súčasnosti, vďaka zanietenosti niektorých jednotlivcov a kolektívov stále živé. Verme, že sa tieto tradície udržia ešte niekoľko generácií.

Snímka obrazovky 2016-01-05 o 10.31.32