Základná škola na Ulici obrancov mieru 884 v Detve žila 6. mája 2015 mottom Spojme srdcia pre zdravie a zorganizovala už II. ročník športového podujatia Beh za zdravie, ktorý sa konal v rámci OFS pre všetky materské, základné, stredné školy, rómsku komunitu i všetkých, ktorí chcú niečo urobiť pre svoje zdravie.

Od skorého rána sa v celom areáli hemžili malí i veľkí, učitelia i žiaci. Prípravy umocňovala moderná hudba, propagačné plagáty, ktoré žiaci vytvorili v rámci školskej súťaže a usmiate slniečko. Krásny športový deň otvorili zástupcovia školského parlamentu. V bielom dobovom oblečení požiadali o zapálenie olympijského ohňa reprezentačnú trénerku ženskej športovej gymnastiky Slovenska Mgr. Katarínu Krekáňovú.

Po vyznačených trasách si všetci športuchtiví odbehli symbolický 1 km. Žiaci I. stupňa, vrátane detí z detvianskych materských škôl, detí a mamičiek z rómskej komunity a dôchodcov bežali v areáli školy a ostatní to už mali o niečo ťažšie, prebehli pomedzi štadióny a cez kopec smerom naspäť ku škole. Celkový počet bežcov bol 793.Po absolvovaní trasy sa mohli všetci občerstviť, žiaci dostali spomienkové predmety, získali športové potreby, ktoré ich majú formou hry viesť k pohybovej aktivite.

Olympijský deň sa konal s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesta Detva, ktorým touto cestou vyjadrujeme vďaku. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, zúčastneným, všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zúčastnili tohto pekného športového sviatku na našej škole a pripojili sa tak k olympijským myšlienkam a jeho posolstvu.

IMG_9551(1) IMG_9443 IMG_9327                                                                                   

Mgr. Radoslava Búdová