Mesto rokovalo s investorom a zhotoviteľmi Rýchlostnej cesty R2 o postupe jej výstavby. Rokovanie z 26. marca 2015 inicioval primátor Detvy Ján Šufliarský so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a zhotoviteľmi výstavby.

Primátor predostrel problémy vzniknuté pri výstavbe z pohľadu mesta a jeho obyvateľov. Spoločne riešili dobudovanie autobusovej stanice v Detve, ale aj znečisťovanie a poškodzovanie mestských komunikácií a chodníkov v Detve.

Zhotovitelia rýchlostnej cesty mestu prisľúbili následné nápravy a čistenie mestských komunikácií a chodníkov. V procese prípravy je vybudovanie nových prístreškov jednotlivých zastávok na autobusovej stanici a nového verejného osvetlenia.

Menej potešujúcou správou je, že od mája 2015 budú obmedzenia dopravy na ceste I. triedy 50 v úseku od Pstruše po Kriváň. Obmedzenia budú kvôli naplánovanej rekonštrukcii na dotknutom úseku tejto dlhé roky využívanej spojnice medzi Českom a Ukrajinou.

zastavka

Text a foto: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou