Astronomický krúžok pri Gymnáziu v Detve 20. marca usporiadal pre študentov detvianskych škôl aj širokú verejnosť pozorovanie zatmenia Slnka.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a10 a19