Ešte včera dňa 19.04.2020 sme na našej stránke uverejnili fotky znečistenia toku rieky Slatina a dnes 20.04.2020 sme uverejnili krátku správu o tom ako sa prípad vyvýja. 

Reakcia na seba nenechala dlho čakať a prostredníctvom sociálnej siete na nás ako prvá zaútočila mestská poslankyňa z Detvy O. Vilhanová. 

Podľa pani Vilhanovej sa jej naše príspevky na DTinfo vo vzťahu k mliekárni v Hriňovej javia ako čistá škodoradosť a myslí si že s ochranou prírody a záujmom o ňu nemajú nič spoločné. Podľa nej je to prízemné, že si dovolíme niečo takéto napísať a uverejniť na adresu pánov podnikateľov. 

Naopak podľa nás už asi nič iné ako medializácia nepomôže a o tom, že to myslíme vážne a úprimne hovorí aj náša niekoľkoročná snaha boja s týmito veternými mlynmi. Za tento čas sme už podali x podnetov na príslušné orgány a napísali niekoľko článkov. 

Preto sme sa znovu rozhodli využiť aj takúto formu našej obrany a pokúsime sa vám v rámci možností čo najpodrobnejšie opísať celé pozadie “špinavého biznisu”, ktorý sa v Detve začal už v roku 2008 a pokračuje dodnes. Priblížime vám jednotlivé prepojenia osôb a možno v nich nájdete aj odpovede na otázku, prečo sa do dnešného dňa nekoná, prečo sa všetko ututle, zakryje a prečo im všetko prechádza. 

Na začiatok uvedieme poznámku, že pani Vilhanová je rodinná príbuzná pána Malatinca. Nevieme teda, či dôvodom jej neustálych útokov voči nám je táto jej rodinná väzba s pánmi podnikateľmi, alebo ju k tomu vedú iné pohnútky. 

Na Podpoľaní môžeme bratov J. Malatinca a M. Malatinca smelo označiť za agrobarónov. Roky sa im na všetko bezodne sypú dotácie z eurofondov. Keď si otvoríte stránku https://www.crz.gov.sk čo je centrálny register zmlúv a začnete si postupne prezerať dotácie na jednotlivé firmy dotyčných pánov zistíte, že už dávno na dotáciach dostali sumu blížiacu sa jednej miliarde slovenských korún. Áno čitate dobre, spoločne už dostali na dotáciách možno aj viac ako 30 000 000,- EUR

Podľa mnohých sú však len akousi “prestupnou stanicou” a peniaze končia v systéme asi niekde vyššie. 

A aké boli začiaky takéhoto veľkopodnikania na Podpoľaní? Začalo to v roku 2008, keď sa pán M. Malatinec dostal veľmi podivným spôsobom k privatizácii tepelného hospodárstva v Detve. Pri tejto privatizácii zohral veľkú úlohu J. Bódi (vtedajší poslanec MsZ v Detve a dôležitá postava v celom príbehu). O tomto prevode mestského majetku na súkromnú osobu sme písali ešte v roku 2017 https://www.dtinfo.sk/spinavy-biznis-s-osudom-ludi/ 

V článku sa dočítate ako bola celá privatizácia strategického majetku mesta urobená bez verejnej súťaže firme s mesačnou históriou a vlastníkom dvadsaťročným mladíkom Biomass Energy s.r.o, ktorý podľa ORSR figuroval vo firme necelý mesiac od 09.01.2008 do 05.02.2008. A už dňa 06.02.2008 sa stal vlastníkom Martin Malatinec.

Následne ako poslanci na čele s J. Bódim takto previedli do súkromných rúk tepelné hospodárstvo mesta, dostal dvakrát po sebe nenávratné finančné prostriedky (dotácie) na výstavbu Centrálneho tepelného zdroja CTZ vo výške 3 458 011,- euro tj. 104 176 055 Sk a na Bioplynovú stanicu 2 800 502,- euro tj. 84 367 923 Sk.

A asi už nebude prekvapením, že následne sa stal externým menežérom týchto projektov práve J. Bódi (týmto však stále nekončí jeho úloha v príbehu).

No a dnes je J. Bódi prednostom Okresného úradu, ktorý má pod sebou odbor životného prostredia. Nie je toto ukážkový príklad konfliktu záujmov? Poslanec, ktorý najskôr hlasoval za prevod mestského majetku na súkromníka, neskôr v tej istej veci vystupoval ako jeho koordinátor a manažér a dnes pôsobí ako prednosta Okresného úradu, ktorý má pod sebou odbor živoného prostredia, ktorý má byť garantom a dozerať a riešiť sťažnosti a podnety na už spomínané znečisťovanie. 

Ako to teda funguje v praxi? Bioplynová stanica pána M. Malatinca nespĺňala technické požiadavky a podmienky na prevádzkovanie tejto Bioplynovej stanice. Okresný úrad však dňa 12.04.2017 vydal rozhodnutie o udelenie výnimky na ďalšiu prevádzku tejto Bioplynovej stanice aj keď už podľa novej vyhlášky MŽP č. 252/2016 Z.z. nespĺňala podmienky ďalšieho prevádzkovania. 

V roku 2017 sme písali o nepríjemnom zápachu, ktorý sa pravidelne šíri Detvou hlavne v letných mesiacoch: https://www.dtinfo.sk/detvou-sa-siri-odporny-smrad/

Môžeme teda predpokladať, že asi takto nejak končia aj všetky ďalšie sťažnosti a podnety občanov podávané na odbor životného prostredia v súvislosti so znečisťovaním životného prostredia. 

Malo sa vtedy jednať o vývoz odpadu (digestátu) z Bioplynovej stanice rovno do polí. Takto vtedy vyzerala doslova spálená zem.

Rovnako sa opakuje problém aj s Hriňovskou mliekarňou, za ktorou stojí druhý z bratov J. Malatinec, keď v pravidelných intervaloch dochádza k údajným poruchám a haváriám a odpad končí v rieke Slatina.

K výrokom pani poslankyne O. Vilhanovej na našu adresu len toľko, už len to, že v tomto volebnom období spolupracujete v mestskom zastupiteľsvte len s poslancami, ktorí v minulom období obrali obyvateľov mesta Detva o teplovody, teda poslednú časť skladačky biznisu tepelného hospodárstva práve v prospech pána Malatinca, hovorí za všetko…