„Aj v tomto roku sa pokračovalo v úprave povrchov ciest penetrovaním tak ako každý rok. Tento rok však v rozpočte poslanci vyčlenili na túto činnosť menej peňazí a z toho dôvodu nebolo možné realizovať všetky navrhnuté úseky cestných komunikácií. Pričom tento rok sa na miestnu časť Detvy – sídlisko zabudlo.“ DTinfo.sk

Mesto Detva využilo horúce letné počasie v júli 2015 na obnovu mestských komunikácií v mestských častiach Detvy.

Suché dni a vyššie teploty napomáhajú úprave povrchu penetrovaním. Dodávateľom prác je zvolenská firma Bitunova.

Z rozpočtových dôvodov nie je možné realizovať všetky navrhnuté úseky cestných komunikácií v tomto roku. Tie návrhy častí miestnych komunikácií, ktoré neboli vybraté k penetráciám v júli 2015 sa presunuli do „Zásobníka žiadostí“ na penetrácie pre budúci rok. Náklady na júlové penetrácie predstavujú celkom 82 200 Eur s DPH.

Spevnené cesty od druhej polovice júla tak už môžu využívať obyvatelia v starej časti mesta, na Skliarove, na Kostolnej, v Krnom a v Piešti.

Penetrovaním sa realizovali konkrétne tieto časti komunikácií:

Chvostiná, časť popod válovy, Bukovina, Hutmanovci, v Lašteku, na Spúšťanke, v Hornom Majerove časť do Halgašov, na Kostolnej časť Chrapková, v Krnom od asfaltovej miestnej komunikácie úsek Do Výboštekov, na Piešti II od rázcestia rodinný dom Peter Budáč – prepoj na cestu II triedy 526, na Piešti II od rázcestia rodinný dom Kulichovci – po rodinný dom Dušan Gelieň, na Piešti I autobusová zastávka Môťovský II. (obracačka autobusov), na Piešti I od zastávky Kulichovci po rodinný dom Juraj Ostrihoň, na Piešti I od Ostrej lúky – nad Skalincom – Brzdár – do Baculíkov, na Piešti I od rázcestia rodinný dom pod Kováčikom na Krajčov Vrch.

1 2 3 4 5 7

Text a foto: Zuzana Juhaniaková