Koncom septembra sa zo zahraničných odborných stáží vrátili tri zo štyroch skupín stážistov, ktorí zbierali skúseností počas dvoch týždňov strávených vo vzdelávacích zariadeniach a podnikoch v Čechách, Nemecku a Veľkej Británii. Stalo sa tak v rámci projektu Erasmus+ „Zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov Spojenej školy v Detve“.

Niekoľko dní predtým, 26. septembra 2017 si riaditeľ školy Ing. Ján Melich prevzal z rúk riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Ireny Fonodovej ocenenie za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Získali sme v celoslovenskej konkurencii vynikajúce tretie miesto a to za úspešnú realizáciu 26 medzinárodných projektov  v období 2005-2017. Za víťazmi sme zaostali len veľmi tesne a keďže máme v súčasnosti rozbehnuté 4 projekty, o rok neskôr sme už mohli atakovať aj prvé miesto. Výsledok je o to cennejší, že sme s realizáciou projektov začali až v roku 2005 a čo do počtu zorganizovaných mobilít sme výrazne (o 100) predbehli aj tých najlepších. Náš príspevok sa dostal aj do oficiálnej brožúry národnej agentúry „Erasmus+ príbeh 30 rokov“ a to dokonca aj s fotografiou na jej titulke.

Naša cesta programom Erasmus+ a jeho predchádzajúcimi formami je veľmi dlhá a až je nám ťažko uveriť, že sme nesmelo začínali pred 12 rokmi. S desiatimi žiakmi obchodnej akadémie sme sa vybrali po stopách Jána Kollára do nemeckej Jeny. Učili sme sa všetci – žiaci nemčinu a drobné kancelárske práce, sprevádzajúca osoba starostlivosti o žiakov, ktorí prvýkrát v živote opustili maminkine kuchyne, a vedenie školy náročnému manažmentu medzinárodných projektov.

Stáž však dopadla k spokojnosti všetkých strán, a tak sme smelo pokračovali aj v ďalších rokoch. Ba ešte smelšie – postupne sme rozšírili spoluprácu o nové odbory (mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik) i nové krajiny (ČR, VB). Postupne sa pre nás mobilitné projekty stali „malým“ sústom a prešli sme na strategické partnerstvá. Tieto nám umožňujú výmenu skúsenosti v oblasti OVP a transfer tých najlepších do vlastného školského vzdelávacieho programu. Veľmi si ceníme, že za tie roky sa nám podarilo vybudovať pevné partnerstvá a že sa každý rok vraciame na staré miesta, k starým priateľom. Už pomaly 400 žiakov a pedagógov, ktorí prešli našimi projektmi, či už ako vysielaní alebo prijímaní účastníci, ich spokojnosť, odborný a osobný rozvoj potvrdzujú, že táto forma spolupráce prináša efekt tak pre školu, ako aj pre región. Vďaka projektu môže škola ponúknuť absolventov jazykovo a odborne pripravených a navyše aj s praktickými skúsenosťami v zahraničí.

V roku 2011 nám bola udelená Európska značka pre jazyky i cena kvality projektov Leonardo da Vinci. Od roku 2015 sme držiteľom Charty Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá je určená výlučne pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility OVP pre žiakov a je zárukou kvality realizovaných medzinárodných projektov.

Medzinárodná spolupráca je jedna z priorít koncepcií školy. Realizácia projektov prináša do odborného vzdelávania nové prvky, ktoré pozitívne vplývajú na jej priebeh. Za hlavný profit považujeme výmenu skúseností v oblasti OVP a inovácie praktickej prípravy, nové podnety v spolupráci s firmami. Účastníci mobilít si zlepšujú, resp. nadobudnú nové odborné a jazykové kompetencie a tieto následne uplatňujú v praxi. Úspešní absolventi získavajú certifikát, Europass-mobilita ako aj doklady Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu ECVET.

 

Text: Valéria Čiamporová