Technické služby Detva od 21. septembra 2017 začali podľa harmonogramu Jeseň 2017 rozmiestňovať veľkoobjemové kontajnery na zber a odvoz nadrozmerného komunálneho odpadu v mestských častiach: Stará Detva, Laštek, Skliarovo, Kostolná, Stavanisko, Krné, Piešť I., Piešť II. a v mestskej časti Sídlisko ulice: Strojárska, Okružná a Dolinky.

Harmonogram je tu.

Nadrozmerný odpad sú odpady, ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických 120 a 240 litrových nádob na komunálny odpad.

Nadrozmerným komunálnym odpadom sú:

– starý nábytok (skrine, sedacie súpravy, matrace, molitan a pod.)

– koberce  PVC podlahoviny

– vane, staré okná a dvere bez skla

– detské kočíky a pod.

Mesto dôrazne upozorňuje spoluobčanov, že nadrozmerným komunálnym odpadom nie je:

– stavebný odpad (stavebná suť, tehly, dlažba, starý cement a pod.)

– biologický odpad (konáre, tráva, lístie, slama, seno a pod.)

– pneumatiky a autobatérie

– elektrospotrebiče (televízory, chladničky, počítače, rádia a pod.)

– azbest a azbestová krytina

– odpady, ktoré patria do triedeného zberu

Mesto Detva žiada občanov, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta dodržiavali podmienky zberu odpadov a prispeli k zlepšeniu spoločného životného prostredia.

 

Text: Jozef Krnáč
Ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková