Divadelný súbor Detvan pri príležitosti 60. výročia kolektívu uviedol inscenáciu „Kubo“ od Jozefa Hollého, ktorú pri tejto slávnostnej príležitosti zahrali 8. mája 2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

„Vážení diváci, som rád, že v dnešnej uponáhľanej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí si nájdu čas, aby sa stretli, nacvičili divadelnú hru a potom prezentovali širokej verejnosti. Za to im patrí veľké poďakovanie,“ uviedol Jozef Kulišiak, riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve.

S blahoželaním a poďakovaním členom súboru vystúpil primátor mesta Ján Šufliarský. Divadelnému súboru udelil ďakovný list mesta Detva s nasledovným znením: „Divadelnému súboru Detvan, pri príležitosti 60. výročia založenia súboru, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, významný podiel na rozvíjaní miestnej kultúry, úspešnú reprezentáciu mesta Detvy a celého regiónu Podpoľania.“

Primátor Šufliarský poďakoval všetkým, ktorí pôsobili v tomto súbore a ktorí mu pomáhali počas 60-tich rokov

Do ďalších rokov činnosti im poprial ešte veľa úspešných divadelných hier. Divadelný súbor Detvan pri príležitosti 60. výročia kolektívu uviedol inscenáciu „Kubo“ od Jozefa Hollého, ktorú pri tejto slávnostnej príležitosti zahrali 8. mája 2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve.

Divadelný súbor DETVAN pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve začal svoju činnosť v roku 1954 v provizórných podmienkach takzvaného „Konibaru“, priestor kde dnes je obchod Diskont oproti hotelu Detva.

Postavením strojárskej  fabriky začali v Detve vznikať aj súbory a krúžky záujmovo-umeleckej činnosti, prvým bol divadelný súbor Detvan. Detvianske divadlo má oveľa dávnejšiu tradíciu, ktorá smeruje až pred históriu Rakúsko-Uhorska, najviac sa divadlu venoval detviansky hasičský zbor.

Počas 60 rokov súbor uviedol 49 divadelných hier za vynikajúcej režijnej spolupráce amatérskych a tiež profesionálnych režisérov. Detvianski ochotníci si zahrali aj s profesionálnymi hercami – Jozefom Krónerom, Magdou Matrtajovou, Jánom Seleckým, Borisom Kršňákom, Borisom Kováčom.

detvan

Emília Sekerešová