V piatok 27. novembra 2015 zasadli za spoločný stôl v Detve zástupcovia organizačného výboru a programovej rady, aby na základe odborných hodnotení začali s prípravou budúceho ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v júli 2016 v Detve.

Stretnutie prinieslo prvé návrhy k programovej štruktúre 51. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou a dramaturgické zameranie scénických programov a sprievodných podujatí.

Členov organizačnej a programovej zložky na hodnotiaci seminár pozval primátor mesta do Kultúrneho centra A. Sládkoviča. Na seminári nechýbali zástupkyne Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene, ktorí sú nezastupiteľnými spolupracovníkmi a spoluorganizátormi po boku mesta Detva ako hlavného organizátora.

Primátor Ján Šufliarský poprosil zástupcov organizačného výboru a programovej rady, aby tlmočili jeho vďaku všetkým početným spolupracovníkom, ktorí sa na príprave festivalu čo i len v detailoch podieľali. Jubilejný 50. ročník ohodnotil ako úspešný, ako ročník, ktorý sa zaraďuje medzi tie najvydarenejšie. Jubilejné folklórne slávnosti zakúsili aj väčšiu nárazovú účasť.

Vyhodnotenie programovej stránky 50. ročníka FSP v Detve, zhrnutie a návrh opatrení vo forme slova a obrazu predložila Anna Ostrihoňová, predsedníčka Programovej rady. Ostrihoňová v príspevku okrem iného zhrnula aj výsledky z písomných správ odborných hodnotiteľov.

Celkové vyhodnotenie organizácie 50. ročníka FSP v Detve a návrh opatrení predložila Margita Gajdošová, predsedníčka Organizačného výboru FSP. Formy propagácie a mediálnu odozvu priblížila Zuzana Juhaniaková, tlačová tajomníčka FSP. Ako potvrdila obsahová analýza medializovaných výstupov, medzi najviac citované témy ročníka patrilo privítanie prezidenta Andreja Kisku na slávnostnom otvorení jubilejného ročníka. Druhou výrazne rezonujúcou témou bol aj prípad fyzického útoku na účinkujúcu, ktorý aj v mediálnych výstopoch následne odsúdila tak mediálna ako aj všeobecná verejnosť, a to nielen v Detve.

Do diskusie a pripomienok rozsiahlejším vstupom prispel Viliam Ján Gruska, autor scénických programov a autor scénického riešenia detvianskeho prírodného amfiteátra. Návrh dostavby amfiteátra, zázemia pre účinkujúcich predložil Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia a zároveň správca amfiteátra.

1

Text a foto: Zuzana Juhaniaková