50. rokov! Presne toľko ubehne tento rok od výstavby Vodárenskej nádrže v Hriňovej.

Vodárenská nádrž Hriňová bola vybudovaná v rokoch 1960 – 1965 na hornom toku rieky Slatina. Nachádza sa na území CHKO Poľana. Slúži ako zásobáreň pitnej vody pre vodovod Hriňová-Lučenec-Fiľakovo.

Po výbere lokality muselo niekoľko obyvateľov doliny opustiť svoje domovy. Domy boli zbúrané a obyvatelia presťahovaní do iných obydlí. Ešte pred výstavbou bola ukončená prevádzka hriňovskej úzkorozchodnej železnice, ako aj prekládka štátnej cesty v smere Hriňová – Brezno.

Vroku 1956 vláda schválila výstavbu vodárenskej nádrže v Hriňovej, samotná výstavba sa realizovala v rokoch 1960-1965.

Po dokončení všetkých prác sa začalo s postupným napúšťaním priehrady. Oficiálne je Vodárenská nádrž Hriňová v prevádzke od septembra 1965. Celkové náklady na výstavbu boli vyše 103 miliónov korún Československých. Vodné dielo spolu s nádržami Klenovec a Málinec zásobuje celé Podpoľanie a Novohrad.

Technické parametre:

výška hrádze – 41,5 m

zaplavený úsek – 2,4 km

zatopená plocha (pri max. výške hladiny) – 55,5 ha

Viac o jej vzniku, technických parametroch, zaujímavostiach i problémoch sa môžete dočítať v práci Bc. Lucii Bariakovej, ktorá je prístupná v Mestskej knižnici Hriňová.

1 4 3 2 5 6

Foto: Tic Hriňová