Svadbou na Detve, slávnosťou nanajvýš radostnou, ktorá niekedy trvala tri aj viac dní, otvoria 10. júla 2015 trojdňový program jubilejného 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Tradičná svadba bola jednou z najväčších spevných príležitostí. Snahou pripravovateľov programu je cez jej inscenovanie priblížiť svadobné obrady divákom, ale aj mladším členom folklórnych kolektívov, ktorí pôvodné svadobné tradície a piesne už takmer nepoznajú. „Budeme radi, ak program nájde odozvu a svadobné obyčaje a piesne sa objavia aj mimo scény, tam, kde patria, na svadbách,“ dodáva programová riaditeľka festivalu Anna Ostrihoňová.

Program z tvorby profesora Štefana Nosáľa, známeho rodáka umeleckého Podpoľania, zavŕši piatkovú folklórnu noc na prírodnom amfiteátri. Tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Lúčnice predstavia program „Lúčnica môj život.“ Program mal byť uvedený na slávnostiach v roku 2012, kedy ho pre nečakanú búrku diváci nakoniec neuzreli. Pod hudobné autorstvo choreografie sú podpísané mená takých osobností, ako Svetozár Stračina, Tibor Andrašovan, Štefan Molota a Juraj Farkaš.

Tohtoročné jubilejné folklórne slávnosti sú mimoriadnou príležitosťou a určitým míľnikom aj pre históriu mesta Detva. „Počas ich päťdesiatročnej existencie sa tu vystriedali tisícky kultúrnych pracovníkov z rôznych oblastí, folkloristov, organizátorov a podporovateľov,“ pripomína Ján Šufliarský, primátor mesta Detva.

Návštevník jubilejného 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v programe „Triptych audiovizuálnych scénických kompozícií“ sa môže pomyselne zadívať cez ich históriu dozadu, až k prvému ročníku festivalu v roku 1965. Triptych sú vlastne poklony. Poklona kultúrnemu dedičstvu, poklona legendám ľudovej hudby a poklona zakladateľom slávností, ktorí našli nové formy šírenia kultúrneho dedičstva tak úspešne, že podnietili rovnaké úsilia aj v iných regiónoch stredného Slovenska.

„To, že v Detve vzniklo pred 50-timi rokmi toto podujatie, bolo pokračovaním predchádzajúcich počinov, ktorých snahou bolo upriamiť pozornosť na tradície Detvy a ich nositeľov,“ vysvetľuje predsedníčka programovej rady festivalu Anna Ostrihoňová.

Špecifikom detvianskych slávností, ako približuje Anna Ostrihoňová, sú programy Krajanskej nedele uvádzané v Detve už 42 rokov. Tieto najskôr pod taktovkou Matice slovenskej, potom sa tejto úlohy zhostil Dom zahraničných Slovákov a v súčasnosti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na doskách prírodného amfiteátra pod Poľanou si srdcia divákov na polstoročie vedeli pripútať domáce folklórne kolektívy tou jedinečnou vášňou a rytmom, ktorý dostal do vienka ľud Podpoľania.

Popri domácich a popri vystúpeniach amatérskych účinkujúcich, mali svoje miesto vystúpenia profesionálnych umelcov, poloprofesionálnych a profesionálnych telies ako sú Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Pre návštevníkov trojdňových folklórnych slávností od 10. do 12. júla mesto Detva a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravili deväť programov na hlavnej scéne, trinásť výstav a devätnásť sprievodných podujatí na jarmočnej scéne, v Dome kultúry A. Sládkoviča, v Podpolianskom múzeu, v Kostole sv. Františka Assiského a na Krajanskom dvore – humne v areáli amfiteátra.

Organizátori vyjadrujú úprimnú vďaku každému sponzorovi a podporovateľom, za ich podporu festivalu tradičnej ľudovej kultúry.

sva

Text: Zuzana Juhaniaková

Foto: Anna Ostrihoňová