Dňa 9. októbra 2015 v Piešťanoch prevzala certifikát Materská škola, M. R. Štefánika 908/40, Detva, ktorá opakovane získala za svoje aktivity, ako jedna z mála slovenských materských škôl, medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku siete Eco-Schools.

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 60 000 škôl zo 58 krajín sveta. Na Slovensku bolo do 10. ročníka programu Zelená škola (šk. rok 2014/15) zapojených 291 škôl, z ktorých 87 získalo certifikát „Zelená škola“, 30 škôl získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“.

Certifikát programu Zelená škola je udeľovaný školám, ktorým sa v rámci environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými krokmi podarí úspešne zrealizovať „sedem krokov k Zelenej škole“ a dosiahnuť viditeľné zmeny v škole alebo jej okolí a tým splniť certifikačné kritériá.

Za tento úspech mesto Detva vyjadruje poďakovanie koordinátorke Ľubici Kočvarovej za jej tvorivosť, odhodlanie a výdrž, ale aj pedagógom a deťom, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.

zelena skola

Text: Margita Gajdošová