Na štvrtom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve 23. apríla 2015 sa poslanci okrem iného zaoberali hospodárením mesta a samostatných právnych subjektov, rozpočtom mesta, programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale i platom primátora.

Poslanci odhlasovali zníženie platu primátora o 30%. Plat primátora Jána Šufliarského tak určili na 2280 Eur v hrubom, čo je jeden z najnižších platov primátorov miest v kategórii od 10 do 20 tisíc obyvateľov. Jozef Pavlov argumentoval: ,,sme na začiatku volebného obdobia, nehodnotíme prácu za posledných 16 rokov, ale aktuálny výkon.“ Primátor k tomu uviedol:„kandidoval som na primátora, aby som občanom slúžil a aby som pre Detvu a jej obyvateľov čo najviac urobil, nie kvôli platu,“ uviedol primátor. „Som tu pre občanov Detvy, a aj naďalej budem robiť tak, ako to najlepšie budem vedieť,“ uzavrel Ján Šufliarský.

Zástupca primátora Ladislav Bódi predložil návrh na zníženie odmien poslancov mestského zastupiteľstva. Tento návrh však poslanci neschválili. Podobne poslanci neschválili návrh Bódiho o jeho odmeňovaní ako zástupcu primátora, keď navrhol, že chce byť odmeňovaný len ako poslanec. V súčasnosti dostáva zástupca primátora odmenu 250 Eur mesačne.

Mestské zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie mesta Detva za rok 2014 bez výhrad. Mesto hospodárilo v roku 2014 s rozdielom medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 843.512 Eur. „Som rád, že sa nám v roku 2014 podarilo v meste dosiahnuť takýto dobrý výsledok a zrealizovať pre rozvoj Detvy veľa investičných akcií. Želám si, aby mesto aj naďalej takto dobre hospodárilo a veľa budovalo,“ dodáva primátor.

Na návrh komisie kultúry mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na krojové vybavenie umeleckých súborov nasledovne: Folklórny súbor Detva, Občianske združenie 8.000,- €,Folklórny súbor Podpoľanec, Občianske združenie 8.000,- €, Detský folklórny súbor Ratolesť, Občianske združenie 4.000,- €, Detský folklórny súbor Slniečko, Občianske združenie 3.000,- €,Občianske združenie Padláš 2.000,- €, Centrum voľného času Trend (pre DFS Podpoľanček) 3.500,- €.

Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhodnotenie plnenia aktivít Strategickej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva za rok 2014. Schválilo tiež Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva na roky 2015 – 2023, včítane Harmonogramu spracovania programu rozvoja mesta.

Primátor okrem iného informoval o tom, že k 31. marcu 2015 bol vyhodnotený aj indikátor zamestnanosti v Hnedom priemyselnom parku Detva v areáli PPS Group, k tomuto dátumu bolo v tomto priemyselnom parku zamestnaných 449 pracovníkov.

Text: Zuzana Juhaniaková